One of the most difficult and time consuming problems in a translator’s work are acronyms and abbreviations. I present here the ones I have encountered in the texts I translated. Obviously, you will not find here all existing acronyms. It would be impossible, especially since new ones are still emerging.

I hope you will find this glossary useful in your work.

Ss

SIC

sistema di informazioni creditizie
system informacji kredytowej

SL

semilavorati
półwyroby

SNC (medico veterinario)

sistema nervoso centrale
ośrodkowy układ nerwowy

SSN

Servizio Sanitario Nazionale
Krajowa Służba Zdrowia

(contributo SSN - skladka na ubezpieczenie zdrowotne)

ST

specifiche tecniche
specyfikacje techniczne

s.c.

sottocutaneo (iniezione s.c.)
podskórny (zastrzyk podskórny)

s.l.m., slm

sopra il livello del mare
nad poziomem morza, n.p.m.

s.m.i.

seguenti modifiche e/o integrazioni
kolejne zmiany i/lub uzupełnienia

s.o.v., SOV

sostanze organiche volatili
lotne związki organiczne (LZO)

s.s.

strada statale
droga krajowa

secc.

secoli
wieki

std

standard
standard, standardowy